Close

FAQ

1. ALGEMEEN

Een gebruiker is iemand die nood heeft aan ondersteuning bij het alleen reizen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een verstandelijke beperking, ouderen met (beginnende) dementie, personen met een niet-aangeboren hersenletsel of schoolgaande kinderen die nog onzeker zijn in het verkeer. Een coach is hun directe hulplijn! De coach houdt in real-time en vanop afstand een oogje in het zeil en biedt begeleiding waar nodig.

Category: Algemeen

De GAPP is de applicatie die de gebruiker nodig heeft, terwijl de coach de CAPP op zijn smartphone moet installeren. Het verschil zit in de functionaliteiten. We hebben ernaar gestreefd om de GAPP eenvoudig en gebruiksvriendelijk te ontwerpen: geen verborgen knoppen, slechts twee pijltjes en een startknop!

De CAPP is uitgebreider. De coach kan de gebruiker nauwgezet volgen, geofencen en – in noodgevallen – opsporen . In de applicatie kan de coach per gebruiker ook een overzicht vinden van de aanvragen, de geregistreerde routes en geofences. Alle functies die de coach op de website van Viamigo kan gebruiken, zijn ook in de applicatie geïntegreerd.

Category: Algemeen

Bij geofencing baken je op voorhand enkele zones af, waarin de gebruiker vrij mag bewegen. Als je een geofence activeert, houdt Viamigo in het oog dat de gebruiker binnen die zone blijft. Zodra hij de zone verlaat, brengt Viamigo je hiervan op de hoogte.

Emergency tracking spoort de gebruiker op. Je schakelt de emergency tracking in, wanneer de gebruiker bijvoorbeeld te ver van zijn route is afgeweken. Je kan daarbij je eigen locatie op de kaart tonen, zodat je kan zien waar de gebruiker op dat moment is en vooral welke afstand er zich tussen jullie nog bevindt.

Category: Algemeen

Load More

2. VIAMIGO VOOR DE GEBRUIKER

Voordat de gebruiker thuis vertrekt, opent hij de applicatie op zijn smartphone en selecteert hij de trip die hij wil maken. Swipe naar links/rechts of navigeer met de pijlen ( < of > ) door de routes. Klik op de groene knop om de route te starten. Wacht op de goedkeuring van je coach voor je vertrekt.

Viamigo_2 Viamigo_3 Viamigo_4

Viamigo_5Viamigo_4Aan de groene duim omhoog! Wanneer de coach de trip weigert, ziet de gebruiker een rode duim omlaag. Met onderstaande knop “Call coach” kan de gebruiker de coach bellen en meer uitleg vragen.

 

 

Zolang de coach de trip nog niet goedgekeurd of geweigerd heeft, kan de gebruiker zijn aanvraag nog annuleren door op de blauwe knop ‘Cancel request’ te drukken. Heb je de trip al goedgekeurd? Dan moet de gebruiker je bellen en je vragen om de trip handmatig te stoppen.

Neen, dat is niet mogelijk. Als de gebruiker je onderweg toch wil bellen, zal hij via het telefoonboek moeten gaan. Zorg er dus voor dat de telefoonnummers van alle coaches netjes in het telefoonboek genoteerd zijn.

Load More

3. VIAMIGO VOOR DE COACH

3.1 WEBSITE

Meld je aan op dev.viamigo.be/login. Het overzicht van je gebruikers verschijnt meteen op de homepage van de website.

Viamigo_web_1

Via ‘Aanvragen’ in het menu bovenaan kan je alle aanvragen raadplegen. Je kan hier ook zien of de gebruiker de route annuleerde, of jij de route geweigerd of goedgekeurd hebt en/of de aanvraag verlopen is.

Viamigo-website-1

Selecteer in het overzicht een gebruiker wiens geregistreerde routes je wil bekijken, en klik vervolgens in de linkerbovenhoek op de knop ‘Routes’.

Viamigo-website-3

Neen, dat is niet mogelijk.

Natuurlijk. Selecteer in het overzicht een gebruiker om de geschiedenis van die specifieke gebruiker te bekijken. Je belandt nu op die gebruikerspagina. Via het ‘drop-down’-pijltje naast de ‘Geschiedenis’ kan je de laatste acties weergeven of verbergen.

Viamigo-website-2

Load More

Load More

Stap 1: Open het route-overzicht van de gebruiker en klik links onderaan op ‘Nieuwe route’ om een nieuwe route aan te maken. In de rechterbalk naast de landkaart verschijnt nu een werkveld.
Stap 2: Geef je route een naam, voeg een foto toe en duid op de kaart een begin- en eindpunt aan.
Stap 3: Ken specifieke kenmerken (bv. alarmen) aan de route toe.
Stap 4: Stel veilige en gevaarlijke zones in.
Stap 5: Sla de route op. Nadat je de route hebt opgeslagen, kan je later in de rechterbalk de routedetails zien.

Viamigo-website-4

Klik ter hoogte van het vertrekpunt op de kaart om het beginpunt in te stellen. Scroll vervolgens in de kaart naar het eindpunt en klik opnieuw. Viamigo stelt nu een route voor.

Neen, dat is niet mogelijk.

Een knoop kan een beginpunt (bv. thuis), een tussenstop (bv. bakker) en een eindpunt (bv. tante Tine) zijn. Een knoop is ook de plaats waar je van vervoerswijze wisselt (bv. auto – trein). Een segment is de weg tussen twee tussenstops (knopen).

Dubbelklik op de aangeduide route om een tussenstop te creëren en op die manier de route te splitsen.

Ja, uiteraard. Klik eenmaal op de voorgestelde route. Je hebt nu een ‘VIA’ gecreëerd. Versleep die ‘VIA’ om je route via een bepaalde weg/plaats te laten komen. Je kan de ‘VIA’ opnieuw verwijderen door op het punt te klikken.

Je moet eerst je route opsplitsen, voordat je meerdere vervoerswijzen (te voet, met de fiets, auto of het openbaar vervoer) kan aanduiden. Selecteer op de kaart de plaats waar je van vervoerswijze wisselt, en dubbelklik op de aangeduide route om de route daar te splitsen. In het werkveld aan de rechterkant verschijnen nu meerdere ‘segmenten’. Voor elk segment kan je de vervoerswijze bepalen. Standaard is de vervoerswijze ‘Te voet’ ingesteld, maar je kan dit veranderen door op het icoon (wandelend mannetje) te klikken. Je geeft bij ‘buffer’ meteen in hoe ver hij van de route mag afwijken.

Klik op het pictogram naast de titel ‘Nieuw route’ om een foto van de route te uploaden. Om de foto achteraf te wijzigen, klap je het Hamburger-menu ( Hamburger_icon.svg) van een bepaalde route open en klik je op ‘Aanpassen’. De rechterbalk wordt opnieuw een werkveld. Klik op de foto om een nieuwe te kunnen uploaden.

Open het route-overzicht en selecteer de route die je wil aanpassen of verwijderen. Klik vervolgens op de Hamburger button ( Hamburger_icon.svg ) in de rechterbalk om de route aan te passen of te verwijderen.

Viamigo-website-5

Voeg een veilige/gevaarlijke zone toe door op de ‘+’ naast titel ‘Zones’ onderaan in de rechterzijbalk te klikken. Via het ‘drop-down’-pijltje naast de ‘Zone’ kan je de kenmerken van die zone weergeven. Daar beslis je of je een veilige/gevaarlijke zone invoegt en welke vorm de zone zal hebben (cirkel/vrije vorm). Je bepaalt hier ook hoe lang de gebruiker in die zone mag blijven (dwell time, in minuten). Beweeg met je cursor over de landkaart, sleep om een cirkel te tekenen of klik om een polygon te tekenen.

Heel simpel! Open het Hamburger-menu ( Hamburger_icon.svg ) bij de routedetails in de rechterbalk en pas de route aan. Beweeg met je computermuis naar het potloodicoontje (‘Edit layers’) op de landkaart. Nadat je erop hebt geklikt, vervaagt de kleur van de zone en wordt de volle lijn een stippellijn. Je kan de grootte van zone nu aanpassen door de witte blokjes op de stippellijn te verslepen. Je kan de cirkelvormige zone verplaatsen door het witte blokje in het midden te verslepen. Houd hierbij je muisknop steeds ingedrukt.

Viamigo-website-6

Open met het ‘drop-down’-pijltje de kenmerken van de zone en klik op het kruisje (×) om de zone te verwijderen.

Load More

Category: Routes-website

Load More

Stap 1: Selecteer in het overzicht op de homepage de gebruiker voor wie je een geofence wil aanmaken, en open de geofence-pagina via het menu bovenaan (‘Geofences’). Klik vervolgens onderaan links op de knop ‘Nieuwe geofence’. In de rechterbalk naast de landkaart verschijnt nu een werkveld.
Stap 2: Geef de geofence een naam en voeg een foto toe.
Stap 3: Klik op het bolletje op de landkaart en vervolg dezelfde werkwijze als het toevoegen van een zone om de geofence te tekenen.

Viamigo-website-7

Open het geofence-overzicht en selecteer de geofence die je wil aanpassen of verwijderen. Klik vervolgens op de Hamburger button ( Hamburger_icon.svg ) in de rechterbalk om de geofence aan te passen of te verwijderen.

Viamigo-website-8

Surf naar dev.viamigo.be/login en open het Hamburger menu ( Hamburger_icon.svg ) van een specifieke gebruiker om hem te geofencen of – in noodgevallen – op te sporen.

Viamigo-website-9

Ga naar de pagina van de specifieke gebruiker, open het Hamburger-menu ( Hamburger_icon.svg ) en klik op ‘Stop geofence’ of ‘Stop noodtracking’.

Viamigo-website-10

Load More

Load More

Als een gebruiker wil vertrekken, komt er een cijfer naast ‘Aanvragen’ tevoorschijn. Op die pagina kan je de aanvraag goedkeuren of weigeren. In het gebruikersoverzicht op de homepage kan je zien voor welke gebruikers je op dat moment verantwoordelijk bent. Ben je de eerste coach die de aanvraag goedkeurt? Dan ben jij de verantwoordelijke coach. Ben je de tweede coach die de aanvraag goedkeurt? Dan ben jij een observerende coach. De observerende coaches kunnen ook een oogje in het zeil houden, maar de coach die als eerste reageert, neemt de hoofdverantwoordelijkheid.

Viamigo-website-11

Load More

Load More

Klik op het ‘drop-down’-pijltje onder ‘coach’ in de rechterbovenhoek om naar de instellingen te gaan. Beweeg met je cursor naast de gegevens en klik op het potloodje om de gegevens aan te passen. Op deze pagina kan je een profielfoto uploaden of je huidige profielfoto wijzigen.

Load More

Load More

3.2 APPLICATIE

Op de ‘homepagina’ van de applicatie.

Open de applicatie en klik op het tabblad ‘Request’ om alle aanvragen van de voorbije weken te raadplegen.

Viamigo_7 Viamigo_8

 

Uiteraard. Selecteer in het overzicht op de homepagina een gebruiker om de geschiedenis van die specifieke gebruiker te bekijken. Je belandt nu op die gebruikerspagina, waar je ‘geofencing’ en ‘emergency tracking’ kan starten. Swipe binnen de lichtgrijze balk naar rechts om de geschiedenis te weergeven, swipe binnen de lichtgrijze balk naar links om de geschiedenis weer te verbergen.

Viamigo_9 Viamigo-app-1 Viamigo_11

Selecteer in het overzicht op de homepagina een gebruiker om de coaches, de geregistreerde routes en geofences van hem/haar te bekijken. Houd je vinger tegen de linkerkant van je scherm en swipe vervolgens naar rechts. Het gebruikersmenu klapt open en klik op ‘coaches’, ‘routes’ of ‘geofences’ om de gedetailleerde info te bekijken. Keer terug naar de gebruikerspagina door op het pijltje ( < ) in de linkerbovenhoek te drukken.

Viamigo_9 Viamigo-app-2 Viamigo_13

Je hebt dan hoogstwaarschijnlijk binnen de lichtgrijze balk naar rechts geswipet. Om het menu te openen, moet je je vinger uiterst links op je scherm houden en daarna swipen.

Load More

Category: Overzicht-app

Load More

Als een gebruiker wil vertrekken, springt er een cijfer naast ‘Requests’ tevoorschijn. Druk op ‘Requests’ om de aanvraag goed te keuren of te weigeren. Ben je de eerste coach die de aanvraag goedkeurt? Dan ben jij de verantwoordelijke coach. Ben je de tweede coach die de aanvraag goedkeurt? Dan ben jij een observerende coach. De observerende coaches kunnen ook een oogje in het zeil houden, maar   de coach die als eerste reageert, neemt de hoofdverantwoordelijkheid.

Viamigo_14 Viamigo_15 Viamigo_16

 

Je kan je taak als verantwoordelijke coach overdragen aan een van de andere (observerende) coaches die de gebruiker begeleiden. Ga naar de pagina van de specifieke gebruiker, klap het gebruikersmenu  open en klik onderaan het menu op ‘Transfer’.  Selecteer in de lijst de coach aan wie je je de verantwoordelijkheid wil overdragen, en klik op transfer. De coach ontvangt een aanvraag. Je krijgt een melding, wanneer de coach de aanvraag heeft goedgekeurd of geweigerd. Hebben de andere coaches de aanvraag geweigerd, maar kan je je gebruiker echt niet meer te begeleiden? Noodgedwongen kan je de route via dit menu stopzetten. We raden dit echter ten zeerste af, omdat de gebruiker de route dan zonder begeleiding verder zal moeten afleggen.

Screenshot_2017-02-09-16-00-37 Viamigo_19 Viamigo_20

Load More

Category: Aanvraag-app

Load More

Selecteer in het overzicht een gebruiker om hem te geofencen of op te sporen. Je belandt nu op die gebruikerspagina, waar je de ‘geofencing’ en ‘emergency tracking’ kan starten. Heb je meerdere geofences op de website geregistreerd? Viamigo opent dan de lijst met geregistreerde ‘geofences’ en vraagt om de juiste geofence uit de lijst te selecteren.

Viamigo_9 Viamigo_17 Viamigo_18

Ga naar de pagina van de specifieke gebruiker, open het gebruikersmenu  en klik onderaan het gebruikersmenu op de optie ‘Stop tracking’.

Load More

Category: Geofence-app

Load More

Open de applicatie en ga via het tandwiel in de rechterbovenhoek naar de instellingen. Open je ‘Coach profile’ om een profielfoto toe te voegen, je gegevens in te vullen en je paswoord te veranderen. Keer terug naar de instellingen met het pijltje ( < ).

Screenshot_2017-02-09-13-46-07Jazeker! Open de applicatie en ga via het tandwiel in de rechterbovenhoek naar de instellingen. Via ‘Configure alerts’ kan je de alarmtonen instellen. Hier is een korte samenvatting om je wegwijs te maken:

  • Alerts: Alerts wijzen op een onregelmatigheid in de route of op mogelijk gevaar. Denk bijvoorbeeld aan een onaangepaste snelheid, het afwijken van de route of een lege batterij.
  • Alerts cancellation: Je krijgt een update wanneer het alarm niet meer geldt, bv. wanneer een gebruiker weer op de juiste route is, nadat hij van de route is afgeweken.
  • Notes: Je ontvangt de melding wanneer de gebruiker bv. is vertrokken, een veilige zone betreedt en veilig is aangekomen.
  • Requests: Requests zijn de aanvragen van je gebruikers, wanneer ze willen vertrekken.

Viamigo_22Natuurlijk, sharing is caring! Via de instellingen  kan je Viamigo snel en gemakkelijk naar familie, vrienden en kennissen forwarden! Druk op ‘Refer a friend’ en vul een e-mailadres in. Je familielid, vriend of kennis wordt per mail op de hoogte gebracht.

Load More

Load More