Close

Zelfstandig op pad met een coach op afstand

Je coach volgt je route in real-time

Lees meer

Op verkenning met een coach

Je coach registreert de routes die je met hem geoefend hebt

Lees meer

Hulp binnen handbereik

Viamigo waarschuwt je coach bij onverwachte gebeurtenissen

Lees meer

Zelfstandig naar de bakker? Onderweg even bij familie of vrienden binnenwippen? Alleen naar school? ‘Zelfstandig op pad naar …’ is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een verstandelijke beperking, ouderen met (beginnende) dementie, personen met een niet-aangeboren hersenletsel of schoolgaande kinderen die nog onzeker zijn in het verkeer. Ze reizen daarom meestal onder begeleiding van een familielid, vriend of vrijwilliger. Wat als niemand hen kan begeleiden en ze toch op hun bestemming moeten of willen geraken?

Viamigo biedt de ideale oplossing! Dankzij dit platform kunnen zij nu ook zonder begeleiding op pad. Een coach houdt vanop een afstand een oogje in het zeil en volgt hen in real-time. Bij problemen kan de coach de gebruiker zowel via de Viamigo-website als via de smartphone opsporen en onmiddellijk actie ondernemen. Hulp is dus steeds binnen handbereik!

Hoe werkt Viamigo?

Leer route

Verken de route samen met je coach, totdat je de route onder de knie hebt.

Laat route registreren

Laat je coach de routes registreren die je samen ingeoefend hebt.

Selecteer route

Selecteer in de applicatie de trip die je wil maken. Je coach ontvangt een signaal.

Wacht op goedkeuring

Wacht op de goedkeuring van je coach voor je vertrekt.

Vertrek

Je trip werd goedgekeurd. Vertrekken maar! Je bent nu alleen op pad, maar je coach houdt vanop een afstand nog een oogje in het zeil.

Meer info

Uitgebreide informatie over de Viamigo functies.

Lees meer

Viamigo

verwittigt je coach, wanneer

Start/einde verplaatsing

je vertrekt en wanneer je veilig op je bestemming bent aangekomen.

Afwijken van route

je van de route afwijkt. Dankzij de real-time locatiebepaling kan je coach je helpen opnieuw de weg te vinden.

Onaangepaste snelheid

de applicatie verontrustende snelheden meet (bv. hoge snelheden op plaatsen waar je zou moeten wandelen).

Veilige/gevaarlijke zones

je veilige en gevaarlijke zones betreedt of verlaat. Je coach stelt die zones op voorhand in.

Lege batterij

de batterij van je smartphone bijna leeg is.

Te lang stilstaan

je te lang op eenzelfde plaats blijft stilstaan. 

Meer zelfvertrouwen

“Met onze mobile service Viamigo willen we het zelfvertrouwen versterken van mensen die angst hebben om alleen te reizen. Wie Viamigo gebruikt, weet dat hij op elk moment hulp kan inroepen. Dat stelt uiteraard gerust.”

– An Neven, onderzoeker bij IMOB (UHasselt) –