Close

Activiteitenzone

Een activiteitenzone is een zone waarin de gebruiker gedurende een bepaalde tijd zijn activiteiten uitoefent. Denk bijvoorbeeld aan het zwembad waar de gebruiker zwemlessen volgt, of de school waar de gebruiker overdag verblijft. De coach bakent vooraf de activiteitenzones af. Bij het afbakenen kan de coach ook alarmmeldingen inschakelen die signaleren wanneer de gebruiker de activiteitenzone verlaat. Viamigo houdt dus met andere woorden in het oog of de gebruiker binnen deze activiteitenzone blijft.