Close

Administrator

De adminstrator (admin) is de sleutelfiguur van Viamigo. De admin verricht het voorbereidende en administratieve werk. De admin beheert het/de abonnement(en); registreert de gebruiker(s), coache(s) en toestel(len); en koppelt ze aan elkaar. Een administrator kan ook coach zijn.