Close

Gebruiker

Een gebruiker is iemand die nood heeft aan ondersteuning bij het zelfstandig reizen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een verstandelijke beperking, ouderen met (beginnende) dementie, personen met een niet-aangeboren hersenletsel of schoolgaande kinderen die nog onzeker zijn in het verkeer.