Close

Viamigo gebruiken in 5 eenvoudige stappen

Stap 1: Leer de route

De Viamigo-gebruiker verkent de routes die hij regelmatig aflegt zoals een trip naar de winkel, naar het dagcentrum, naar vrienden of familie. Een persoonlijke coach begeleidt hem hierbij, totdat hij de route onder de knie heeft en deze zelfstandig kan afleggen.

Stap 2: Registreer de route

De coach registreert op de website van Viamigo de ingeoefende routes. Hij duidt het begin- en eindpunt en eventuele tussenstops aan, identificeert veilige en aandachtszones en bepaalt per deel van de route het vervoermiddel van de gebruiker (bv. te voet, bus). De coach stelt hier ook de alarmmeldingen in (bv. alarm wanneer de gebruiker meer dan 100 m van de route afwijkt).

Stap 3: Selecteer de route

Voordat de gebruiker thuis vertrekt, selecteert hij in de applicatie de route die hij wil afleggen. De coach ontvangt een melding wanneer de gebruiker voor een bepaalde route op de start-knop drukt en dus aangeeft dat hij wil vertrekken.

Stap 4: Wacht op goedkeuring

De coach kan de trip bevestigen of weigeren. De gebruiker wacht op de goedkeuring van een coach alvorens te vertrekken.

Stap 5: Vertrek

De trip werd goedgekeurd. Vertrekken maar! De gebruiker is nu zelfstandig op pad, maar de coach houdt vanop een afstand een oogje in het zeil. Viamigo gebruikt hiervoor de GPS-coördinaten van de smartphone van de gebruiker. Bij problemen of onregelmatigheden krijgt de coach een alarmmelding en kan de coach de gebruiker bellen of sms’en om hem door de moeilijke situatie te loodsen.